Zimpler blir stödmedlem i SPER

Sper är den svenska spelbranschens branschorganisation. Zimpler går med i Sper då de som en leverantör till bland annat spelbranschen tror att de kan bidra till det arbete som Sper gör för att göra den svenska marknaden sund, modern och hållbar. Kristofer Ekman Sinclair, VD och med-grundare på Zimpler:

“Vi strävar efter att vara det schysstare betalföretaget på marknaden och därför ser vi fram emot att jobba med Sper för att nå en sund, modern och hållbar marknad. Denna målsättning ligger helt i linje med vår produkt där vi erbjuder en modern, mobil plånbok med flera betalalternativ som dessutom ger konsumenten verktyg för att kontrollera sin konsumtion. Zimplers mobila plånbok nyttjas idag i flera olika branscher och genom att samarbeta med branschorganisationer tror vi att vi kan nå vårt gemensamma mål och skapa den optimala kundupplevelsen med stärkt konsumentskydd", säger Kristofer Ekman Sinclair.

När Sper ombildades från etiskt råd till branschorganisation våren 2017 öppnade branschföreningen möjligheten att söka stödmedlemskap. Tillskottet IGT och Zimpler som nya stödmedlemmar innebär att Sper breddar sitt fokus från att endast samla spelbolag med svensk licens till att samla aktörer som möter slutkunden under hela kundresan. Ett stödmedlemskap bygger på ambitionen att söka svensk licens vid en omreglering av lagen. Alternativt att man som aktör, även utan licens, aktivt verkar för Spers syfte och ambition om ett högt konsumentskydd.

“Ska vi prata spelbransch på riktigt är det klokt att involvera så många aktörer som möjligt som genom sina produkter eller tjänster möter kunden. Att Sper nu får tillskott av både de som utvecklar produkterna respektive de som sköter betalningarna kommer att vara givande i det utvecklingsarbete vi driver”, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Om Zimpler

Zimpler är ett svenskt fintechbolag som startades 2012 i Stockholm och Göteborg. Zimplers vision är att erbjuda den bästa betalupplevelsen i Europa, som ger användarna kontroll över sin konsumtion. Idag är Zimplers huvudprodukt en modern, mobil plånbok som ger användaren kontroll över sin konsumtion genom spending limits, nudging och beteendevetenskap.

Zimpler har kontor i Stockholm, Göteborg och Berlin och har runt 40 anställda. Produkten kan användas i Sverige och Finland och det finns en ambition att gå in i flera europeiska marknader. Vi har idag över 112 000 användare som kan göra och få koll på sina betalningar genom vår mobila plånbok.