Finansiellt välmående

Resan mot digitaliserade betalningar är fantastisk. Självklart tycker vi det, vi är en del av den. Men alla resor har sina utmaningar. I takt med att världen blivit allt mer digital har det också blivit lättare att tappa kontrollen och spendera för mycket. Tiden då vi tydligt kunde se sedel efter sedel och mynt efter mynt försvinna ur plånboken med varje köp är förbi. Idag ser betalningar helt annorlunda ut.

Vi vill att du ska känna dig nöjd och ha kontroll på din ekonomi.

Att inte kunna överblicka sin ekonomi på ett enkelt sätt kan vara frustrerande. Men det kan också vara väldigt stressande. Det blir som en slags Schrödingers likviditet, där vi pendlar mellan att känna oss förmögna och nästan luspanka om vartannat. Vi är inte ensamma om att prata om det här — de senaste åren har det dykt upp en hel drös med verktyg som hjälper folk att få kontroll på sin ekonomi. Och är de jättebra, men de fokuserar oftast på sparande. Vi vill inte att du ska känna dig begränsad i hur du använder dina pengar utan tycker att du ska ha kontroll på ditt spenderande. Vi jobbar utifrån tre punkter:

  • Finansiell literacy - att veta tillräckligt mycket för att kunna fatta välgrundade beslut med dina pengar.
  • Finansiell motivation - att vara motiverad till att ta bra finansiella beslut.
  • Finansiell färdighet - hur bra du är på att kombinera finansiell literacy och motivation.